népi vallásosság

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
S MA Szakdolgozat Élménytársadalom és egyház 2017 Bardócz-Tódor András
P Szaktanulmány Világi piéták 2018 Bak Áron
S BA Szakdolgozat A személyes hit hatása a társas kapcsolatokra 2012 Csikai Annamária
S BA Szakdolgozat Jézus és a tömeg kapcsolata a szinoptikus evangéliumokban 2023 Karácsonyi József-Lehel
S MA Szakdolgozat A liturgiai elemek és a népi vallásosság kölcsönhatása Györgyfalván 2017 Antal Enikő
P Szaktanulmány A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon 2017 Somfalvi Edit
S MA Szakdolgozat A nők szerepe az ókori Közel-Kelet és Izrael kultuszában 2020 Gábor Tímea
P Szaktanulmány Era cultul oficial din Regatul Israel iahvist? 2023 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Temetéssel kapcsolatos népi vallásos rítusok és a temetési szertartás a hétfalusi evangélikusok gyakorlatában 2014 Lőrincz Imola
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S MA Szakdolgozat Életút a babonák kíséretében 2011 Máthé Lóránd Árpád

temetkezési szokások

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A református népi vallásosság megnyilvánulásai az erdélyi temetési szertartásokon 2017 Somfalvi Edit