Egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Monográfia Vallásunk a történelemben 1918 Révész Imre
P Szaktanulmány A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor

Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Type Title Year Contributor
P Rövid szakcikk A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai 2023 Emődi András
P Szaktanulmány A nőszövetség a szívek szövetsége 2016 Pálfi József
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Szaktanulmány A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Recenzió, kritika Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor

liturgiatörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A bűnbánati nap magyar protestáns liturgiatörténeti vonatkozásai és utolsó élő emléke Erdélyben 2017 Benkő Timea
P Szaktanulmány Az egységesítés „göröngyös útjain” 2017 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány „Isten előtti és Isten dicsőségét szolgáló élet.” 2013 Koppándi Botond Péter