A Szilágycsehi Református Dalárda története

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületben nagyon sok helyen működött férfikar. Ezek nemcsak az egyházi és világi ünnepeken léptek fel rendszeresen színvonalas kórusművekkel, hanem temetéseken is szolgáltak. A szilágycsehi férfidalárda történetét azokból a tárgyi emlékekből sikerült összeállítanom, amelyek az egyházközség tulajdonában vannak.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Orosz Otília Valéria: A Szilágycsehi Református Dalárda története. In: Református Szemle 112.6 (2019), 645--666