Az egységesítés „göröngyös útjain”

Subtitle
Adalékok az unitárius istentiszteleti rend 16–19. századi történetéhez
Contributor

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Kovács Sándor: Az egységesítés „göröngyös útjain”. Adalékok az unitárius istentiszteleti rend 16–19. századi történetéhez. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. (2017), 28--43