Menedékünk az Örökkévaló Isten tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

bibliafordítás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Megverselt Énekek éneke (1700 körül) 2019 Fekete Csaba
S BA Szakdolgozat A XX. századi magyar Bibliafordítások 2009 Márkos Hunor Elemér
P Szaktanulmány Parányi „állatkodás”, avagy a csodálatos menyét 2021 Marjovszky Tibor
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Orbán Gyöngyike Enikő
P Monográfia A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Szaktanulmány Megjegyzések a 2Pt 1,5–7 margójára 2019 Papp György
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
S BA Szakdolgozat Reformáció előtti magyar bibliafordítások 2001 Tóth Bozsena
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Hézser Gábor
P Szaktanulmány Az új magyar bibliafordítás erdélyi recepciója 2007 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Kép és/vagy hasonlatosság - az imago Dei kérdése az 1Móz 1,26 (LXX) szerint 2019 Papp György
P Szaktanulmány Walter Jens bibliafordító tevékenysége 2014 Deák Angéla-Vilma
P Monográfia Örömhír a mi Urunk Jézus Krisztustól 1903 Kecskeméthy István
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Bírálat Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János
P Kommentár A Zsoltárok első könyve 1910 Kecskeméthy István
P Kutatási összefoglaló Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma

exegézis (szövegértelmezés)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Szaktanulmány A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt