exegézis (szövegértelmezés)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Szaktanulmány A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton

recepciókritika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton

újszövetségi exegézis

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Szaktanulmány A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Jézus és a samáriai asszony találkozása (Jn 4,1–42) 2017 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Ulrich Luz: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Pál apostol athéni igehirdetése – ApCsel 17,16–34 2014 Székely József