A teológus mesterség tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

lelkészképzés

Type Title Year Contributor
P Tanulmánykötet A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve 1927 Makkai Sándor
P Szaktanulmány A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Beszámoló Új gyakornokképzési program és tanácskozás a mentorokkal 2017 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A teológus mesterség 2023 Klein Hans
P Beszámoló A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Szaktanulmány Az unitárius lelkészi oklevél metamorfózisa 1621–2021 között 2021 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István

teológiai képzés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A teológus mesterség 2023 Klein Hans
S MA Szakdolgozat Etikai motivumok Báró Kemény János műveiben az egykori teológus nyomában 2013 Sajó Norbert
P Rövid szakcikk Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt

teológus

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A teológus mesterség 2023 Klein Hans