Református lelkészi oklevél 1702-ből

Contributor

Az erdélyi protestáns egyházak a zsinatok keretében vizsgáztatták, iktatták be és bocsátották ki szolgálatra lelkészeiket. Ennek voltak igazoló okmányai azok az egyleveles lelkészszentelési bizonyítványok – latinból átvett néven formáták, amelyeket a zsinat adott ki, és amelyeknek célját a jelen tanulmányban bemutatott nyomtatvány fogalmazza meg.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Kurta József Tibor: Református lelkészi oklevél 1702-ből. In: Református Szemle 107.6 (2014), 699--704