Református lelkészi oklevél 1702-ből tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

18. századi egyháztörténet

Type Title Year Contributor
P Monográfia A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány 18. századi szálszámolásos fehérhímzésű abroszok a Görgényi Református Egyházmegyében 2017 Horváth Iringó
P Szaktanulmány Zilahi Sebes János apológiája 2018 Kolumbán Vilmos József
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
S MA Szakdolgozat The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Szaktanulmány Az Endemann-per újabb kutatása 2018 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Felekezetváltás az erdélyi nemesség körében a 18. század folyamán 2017 Bartha Zoltán
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
S MA Szakdolgozat Verstói György élete 2021 Tasnádi István
S BA Szakdolgozat Fáji János naplója 2018 Tasnádi István
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
P Szaktanulmány Egyházi anyakönyvek és családkönyvek a 18–19. századi családrekonstitúciós vizsgálatokban 2017 Lakatos Sándor
P Szaktanulmány Fejérvári Sámuel útinaplója az Erdély és Törökország közti határszélek kijáratásakor, 1741-ben 2011 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Brassói kiadású magyar evangélikus káték a 18-19. században 2023 Dinka Levente
P Szaktanulmány Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” 2021 Viczián István
P Forráskiadvány Eperjesi Zsigmond és Keresztes Máté levele 2018 Kolumbán Vilmos József

lelkészi oklevél

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Az unitárius lelkészi oklevél metamorfózisa 1621–2021 között 2021 Kovács Sándor

lelkészképzés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Szaktanulmány Az unitárius lelkészi oklevél metamorfózisa 1621–2021 között 2021 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Tanulmánykötet A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve 1927 Makkai Sándor
P Szaktanulmány A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Beszámoló Új gyakornokképzési program és tanácskozás a mentorokkal 2017 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A teológus mesterség 2023 Klein Hans
P Beszámoló A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba

református lelkészképzés

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Beszámoló A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba
P Rövid szakcikk Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
P Közlemény Memorandum. Coetus Theologorum, 2023. július 11. 2023 Név Nélkül
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Rövid szakcikk Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Monográfia Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán

zsinat

Type Title Year Contributor
P Rövid szakcikk Kit válasszunk a zsinatba? 2001 Juhász Tamás
S MA Szakdolgozat Az 1826. évi zsinat 2023 Begué Mátyás Eugene Victor
P A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Ajvári Ábel
S BA Szakdolgozat Az 1801–1802. évi generális zsinatok 2019 Veress Eszter-Orsolya
P Szaktanulmány Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Tudománynépszerűsítő cikk Mivel foglalkozzék a zsinat? 2001 Kozma Zsolt
S MA Szakdolgozat Az 1823. évi Generális Zsinat határozatai 2023 Kocsis Norbert-Iosif
P Beszámoló A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. 2017 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az 1803-1804-es Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Bárócz-Szikszai Alexa
P Szaktanulmány Közigazgatás a 16. századi református egyházban 2021 Buzogány Dezső
P A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Keresztes Dániel
P Beszámoló Köszöntés 2017 Zelenák József
S MA Szakdolgozat Az 1805 és1806-os Erdélyi Református Egyházkerület zsinati jegyzőkönyvei 2020 Erdei Árpád Előd
S BA Szakdolgozat Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P A Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház 2004 Hamarkay Ede
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor