Kit válasszunk a zsinatba?

Contributor

Olyan református hívőket – presbitereket és lelkipásztorokat – válasszunk a zsinatba, akik tudják, „mi a különbség pillanat és örökkévalóság között”; akiknek bátorságos szólását ne a pillanatnyi dolgok (önzés, hiúság, pénz, hatalom stb.) határozzák meg, hanem a krisztusi élet távlatai.

Bibliográfiai hivatkozás

Juhász Tamás: Kit válasszunk a zsinatba?. In: Az Út 27.2 (2001), 63--67