könyvtörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai 2018 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Tofeus Mihály (1624–1684) kolligátumkötete a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárban 2018 Gordán Edina

magánkönyvtár

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd

magyar reformáció

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd

reformáció

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A szerzetesrendek szerepe a reformáció kialakulásában 2012 Papp Szabolcs
P Szaktanulmány Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Szaktanulmány Zwingli 1970 Nagy Géza
P Recenzió, kritika Fekete Károly (szerk.): A reformáció debreceni emlékműve. 1517–1567–2017 2019 Ősz Sándor Előd
P Rövid szakcikk A reformáció lényege 2001 Varga László
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Szaktanulmány Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond
P Recenzió, kritika Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (II.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Szaktanulmány Társadalom és közerkölcs Genfben (1541–1557) és Debrecenben (1547–1572) a reformáció hajnalán 2021 Magyar Balázs Dávid
P Szaktanulmány A reformáció 1717-es évfordulójára írt vitairatról 2018 Rácz Emese
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A keresztyénség nem kötelesség, hanem lekötelezettség 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a Barcaságban 2017 Borhács Dávid
P Szaktanulmány A misszió és prozelitizmus között, a protestantizmus sikerei az erdélyi románok körében és ennek lecsapódása a román történetírásban 2018 Dumitran Ana
P Szaktanulmány Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma 2017 Simon János
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (I.) 2020 Buzogány Dezső
P Monográfia A magyar reformáció és a magyar biblia 1929 Kecskeméthy István
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Harmóniás éneklés a reformáció 300 éves emlékünnepén Erdélyben 2018 Benkő Timea
P Recenzió, kritika Korunk. Reformáció 500 2017 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (IV.) 2020 Buzogány Dezső
S BA Szakdolgozat „Philosophia christi” Erasmus munkásságában 2017 Márton István
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány A mai 95 tétel 2017 Simon János
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2019 D. Tóth Judit
P Tudománynépszerűsítő cikk A reformáció lényege 2001 Varga László
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Bullinger hatása Erdélyben diákokkal és lelkipásztorokkal való levelezése tükrében 2018 Sógor Géza
P Beszámoló Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak. A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet konferenciája a reformáció 500. jubileuma alkalmából 2017 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika D. Tóth Judit – Papp György (szerk.): Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában 2020 Pap Levente

román reformátusok

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Operele teologilor Reformei Bisericești în Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj 2023 Ősz Sándor Előd
P Monográfia Czelder Márton Működése Romániában. 1861-69 1870 Név Nélkül
P Monográfia Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
P Szaktanulmány Az erdélyi románok reformációja napjaink történetírásában 2017 Lukács Olga