A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái

Contributor

Egyik leghányatatottabb sorsú nyomtatványunk kilenc példányát mutatja be a tanulmány, amelyek a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában maradtak fenn az utókor számára. Könyv- és könyvtártörténeti adatok sora példázza, hogy ez a kilenc kötet milyen utat járt be 1661-től napjainkig, hány kézen mentek át különböző intézmények és magánszemélyek használatában. A károsodás, vagy akár szándékos csonkítás, az átkötés, kiegészítés, továbbörökítés egyaránt része a történetüknek. Sok mindennek voltak a tanúi, hogy most konzerválva, megfelelő tárolási körülmények között, nemzetközi standardok alapján feldolgozva álljanak a kutatók és érdeklődők rendelkezésére.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Kurta József Tibor: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái. In: Acta Universitatis Christianae Partiensis - Studia Culturale 4.1 (2022), 45--53