A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Biblia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Egyéni és családi bibliaolvasás Hollandiában 2014 Graaf, G. Henk van de
P Monográfia A Váradi Biblia 1947 Musnai László
P Szaktanulmány A Biblia és a természettudományos hipotézisek 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Az igei pont 2006 Békési Sándor
P Szaktanulmány A nyelv változik, az Ige marad. Magyar bibliafordítások 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Közel a Bibliához 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
S TDK A biblioterápia és a „Biblia-terápia” 2022 Bíró Beatrix

bibliakiadás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Kurta József: A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárának régi állománya. I. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa 2018 Monok István
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P Beszámoló Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika Erasmus: Institutio principis christiani. Bázel 1516. 500 éves a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet legrégibb könyve 2016 Márton István
P Katalógus A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya 2015 Kurta József Tibor

könyvtár-történet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai 2018 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány Teleki Miklós (1704–1746) és Teleki László (1710–1778) ismeretlen könyvjegyzékei 2018 Gordán Edina
P Szaktanulmány Protestáns iskolai könyvtárak tematikus összetételének változásai a reformáció első századában 2018 Monok István
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
P Szaktanulmány Angol könyvek a kolozsvári református kollégium könyvtárában a 17. század második felében 2018 Sipos Gábor
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P Recenzió, kritika Kurta József: A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Könyvtárának régi állománya. I. Az 1601 előtti, nem magyar nyelvű, külföldi nyomtatványok katalógusa 2018 Monok István
P Szaktanulmány Tankönyvek a nagyenyedi kollégiumban a 18. század közepén 2018 Rácz Emese

könyvtörténet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Tofeus Mihály (1624–1684) kolligátumkötete a Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtárban 2018 Gordán Edina
P Szaktanulmány „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Szenci Molnár Albert könyvtárának ismert darabjai 2018 Ősz Sándor Előd
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Tárgykultúra vagy könyvkultúra? 2018 Hegyi Ádám
P Szaktanulmány Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd

magyar bibliakiadások

Type Title Year Contributor
P Monográfia A Váradi Biblia története 2002 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P Monográfia A Váradi Biblia 1947 Musnai László

Váradi Biblia

Type Title Year Contributor
P Monográfia A Váradi Biblia története 2002 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány „…mentül tisztább és hibátlanb Biblia jőne szemünk eleiben, és forgana kezünkben.” 2022 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának Váradi Bibliái 2022 Kurta József Tibor
P Monográfia A Váradi Biblia 1947 Musnai László