Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

előkészület

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

elvárás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

gyermekkor

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

Igehirdető

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Prófécia – igehirdetés, próféta – igehirdető 2014 Kiss Jenő
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány Prophetie – Predigt, Prophet – Prediger 2014 Kiss Jenő
P Bibliográfia Az Igehirdető repertóriuma 2006 Szász Eszter Judit
P Szaktanulmány Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán

lelkigondozó

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

lelkipásztor

Type Title Year Contributor
P Rövid szakcikk A szórványlekész 1940 Nagy Sándor
P Recenzió, kritika Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
S BA Szakdolgozat Ambrosius és az egyházi szolgálat 2013 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
S BA Szakdolgozat A gyülekezetvezető a pásztori levelekben 2011 Kötő Ferenc Barna
P Rövid szakcikk Viseljetek gondot magatokra! Lelkigondozás lelkipásztorok között 2012 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Szaktanulmány A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
S MA Szakdolgozat A dinamikusan fejlődő vallási közösségek lelkészségi modelljeinek bibliai alapjai 2013 Molnár Imola
P Recenzió, kritika Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Kulcsár Árpád
S BA Szakdolgozat A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
S BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert

személyiség

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Csoportdinamika és gyülekezetépítés 2016 Pluhár Gábor
P Szaktanulmány A lelkipásztor mint közéleti vezető és a lelkipásztor politikai szerepvállalása 2021 Sógor Árpád
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf

szolgálat

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Elvárások a lelkipásztor iránt, különös tekintettel az igehirdetésre 2018 Gál Krisztián Rudolf
P Isten Igéje – „eszköz” a családlátogatásban 2005 Kállay-Miklós Csaba
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
S MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd