Az erdélyi református egyház története

Subtitle
Az egyházi intézmények története. Első korszak: 1556—1690
Contributor

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, amikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.

Bibliográfiai hivatkozás

Pokoly József: Az erdélyi református egyház története. Az egyházi intézmények története. Első korszak: 1556—1690. Az erdélyi református egyház története 4.