Az erdélyi református egyház története

Subtitle
Az egyházi intézmények története. Első korszak: 1556—1690
Contributor

Jelen munka az erdélyi ev. ref. egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízása folytán készült. Magában foglalja az egyházkerületnek történetét abból az időből, amikor az egyházkerület még önálló országos egyház volt.