Szent János apokalypsisa és a világtörténet

Contributor

Az Apokalypsis a világ- és egyháztörténet folyásáról vagy épen a mai világháborúról nem beszél. A könyvnek legnagyobb része inkább az őskereszténység történetével és lelki világával foglalkozik, m int a messze jövővel. Egyáltalában a könyv sokkal reálisabb, józanabb és kevésbé fantasztikus, mint az exegézisben járatlan világi és papi közönség hiszi. Lehet, hogy ennek megállapítása sokat levon a könyv érdekességéből a képzelődésre és miszticizmusra hajló emberek szemében, de annál jobban növeli annak értékét és érdekességét a komoly tudomány előtt.

Bibliográfiai hivatkozás

Székely István: Szent János apokalypsisa és a világtörténet.

Tartalom jellege

Kiadvány típusa: Kommentár
Témakör: Újszövetség
Kulcsszavak: Jelenések könyve, kommentár, apokaliptikus irodalom
Bibliai hivatkozás: A jelenések könyve