Református lelkészek, egyházi vezetők és a román állami hatóságok 1940–45 között

„Minden református pap gyanús, aki csak él – érezte lelkipásztor seregünk, és csendesen, szótlanul tűrte a szidalmat, fenyegetést, támadást” – írja Nagy Ferenc 1943-ban. Jelen tanulmányunk célja bemutatni a dél-erdélyi (nem csak) református lelkészek elleni hatósági túlkapásokat. A lelkészek ebben az időben a magyar közösség exponált személyiségei voltak, némelyik településen szinte az egyetlen magyar értelmiséginek és vezetőnek számítottak. Ez a státusuk számtalan szenvedést és meghurcoltatást eredményezett számukra, mely a zaklatásoktól a hadbírósági perekig különböző formában nyilvánult meg.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Hankó-Nagy Alpár Csaba: Református lelkészek, egyházi vezetők és a román állami hatóságok 1940–45 között. In: Református Szemle 103.3 (2010), 293--315