Élő tanúságtevők

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Kozma Zsolt: Élő tanúságtevők. In: Kozma Zsolt (ed.): Lekötelezetten. Igetanulmányok, gyülekezeti előadások. (2012), 146--149