„Krisztus legkiválóbb iskolája”. Kálvin János társadalmi nevelése igehirdetéseiben és konzisztóriumi munkájában. Betekintés Kálvin János társadalmi nevelésének rendszerébe és legfontosabb forrásaiba

Contributor

A jelen tanulmány alapintenciója, hogy megvizsgálja Kálvin társadalomformáló szolgálatának első korszakát és legfontosabb forrásait (igehirdetések és konzisztóriumi jegyzőkönyvek), és feltárja azt a társadalmi és vallási miliőt, amely egyre szükségesebbé tette Genfben a családi és intézményi vallásos nevelés struktúrájának teljes újjászervezését.

Bibliográfiai hivatkozás

Magyar Balázs Dávid: „Krisztus legkiválóbb iskolája”. Kálvin János társadalmi nevelése igehirdetéseiben és konzisztóriumi munkájában. Betekintés Kálvin János társadalmi nevelésének rendszerébe és legfontosabb forrásaiba. In: Református Szemle 105.3 (2012), 248--269