Az első felelős magyar kormány egyházpolitikája. I.

Contributor

Ez a tanulmány elsősorban azt igyekszik feltárni és kielemezni, hogy az első felelős magyar kormány milyen hatást gyakorolt az egyházi életre és a felekezetekre. Ehhez leginkább a Pesti Hírlap 1848-as számai használnak forrásként, mint amelyek írott és hiteles adatokat közölnek a korról.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Geréb Miklós: Az első felelős magyar kormány egyházpolitikája. I.. In: Református Szemle 108.3 (2015), 296--314