Az alexandriai Biblia

Bibliográfiai hivatkozás

Oláh Zoltán, Papp György: Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről. Szent István Társulat 2019
Oláh Zoltán, Papp György(9--11)

ElőszóÓszövetség, ÚjszövetségSeptuaginta
Balogh Csaba(17--46)

Ebben a tanulmányban két olyan vitatott szövegrészt vizsgálok meg Habakuk könyvéből (Habakuk 1,5 és 2,5), ahol a Masszoréta Szövegnél korábbi verziók egy, a masszoréta hagyománynál korábbi szövegvariánsba engednek betekintést. Az elemzésben Habakuk könyvének két legrégebbi tanúját hívom segítségül, a Septuagintát és a qumráni Habakuk pešert (illetve elemzem a hasonló irányba mutató szír Pesittát is). Az elemzésre kerülő szövegrészek esetében nagy valószínűséggel nem kései, hanem korai olvasatokról kell beszélnünk.

SzaktanulmányÓszövetségSeptuaginta, Habakuk könyve, szövegtörténet, szövegkritika, Habakuk peser, szövegtörténetHabakuk 1.5, Habakuk 2.5
Papp György(245--270)

A tanulmány célja bemutatni az 1Móz 1,26-ban olvasható kijenetés (teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra) héber és görög szövege közötti kapcsolatot.

SzaktanulmányÓszövetségimago Dei, istenképűség, bibliafordítás1 Mózes 1.26