A Family Systems Theory alkalmazhatósága a gyülekezeti munkára

Contributor

A szakdolgozatom tárgyát a Family Systems Theory, magyarul a rendszerszemléletű családterápia gyülekezeti életre való alkalmazhatósága képezi. A lelkész a rendszerszemléletű családterápia szerint három különálló család tagja: a személyes családja, a gyülekezeten belüli családok és a gyülekezet, mint családi rendszer. A dolgozatban végig kísérem azokat a lépéseket, megközelítési lehetőségeket, amelyek segíthetik a lelkészt abban, hogy tanácsadóként ne a család, vagy családtag egyéni gondjaira fektesse a hangsúlyt, hanem tárja fel az érzelmi rendszer mögött rejlő folyamatokat. A dolgozatban több olyan fogalmat és megközelítési lehetőséget mutatok be, amelyek ebben a munkában segíthetik a lelkészt: homeosztázis, öndifferenciáció, érzelmi háromszögek, azonosított páciens, kiterjesztett család. A dolgozatban több alkalommal sajátos élethelyzeteket, esettanulmányokat és stratégiai lépéseket ismertettem, amelyek a lelkészt az öndifferenciáció folyamatában segítik, amikor házasság, válás, halál, gyász, családi gondok esetén fordulnak hozzá tanácsadásra. A dolgozatom célja az volt, hogy megkeressem a módszereit annak, hogy a rendszerszemlélet minél szélesebb körben alkalmazható legyen a gyülekezeti életre. Négy módszert mutatok be, amelyek a rendszerben való gondolkodás, tanácsadás, prédikáció és akadémiai kutatás területén rejlő lehetőségeket járják körbe, valamint irányvonalakat tartalmaznak a gyakorlati alkalmazás segítéséhez. Ezen kívül a különböző élethelyzetekre való lelkészi megközelítésre találhat az olvasó rendszerszintű lehetőségeket.

Tartalmi besorolás