A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője

Contributor

Amint dolgozatom címe is elárulja, dolgozatom halottas énekeskönyveink múltjára és lehetséges jövőjének a feltérképezésére tekint. A református temetés jellemvonásainak kutatása után, elsőként figyelmem, az évszázadok során megjelent liturgiás könyvek, halottas énekeskönyvek, valamint gyülekezeti énekeskönyvekben levő temetési énekek áttekintésének szenteltem. Munkám ezen, része a rég feledésbe merült halottas énekeink felelevenítését szolgálta. Mint kiderült a gyülekezeti énekeskönyvektől különálló halottas könyvek, teológiai kifogásolhatóságuk ellenére, kulcsfontosságú szerepet játszottak régi magyar dallamkincsünk megőrzésében. Halottas énekeink különleges dallamanyaguknak köszönhetően könnyen belopták magukat a gyülekezetek szívében, és évtizedekig megőrizték töretlen népszerűségüket. A XIX-XX. század során, a halottas könyvek megszűnését követően a temetési énekek a gyülekezeti énekeskönyvekben jelentek meg. A gyülekezeti használatra szánt gyűjtemények már jóval kevesebb temetési éneket közöltek, mint a XVII-XVIII. század során megjelent halottas könyvek. Jelen korunk használatban levő halottas énekrepertoárja is nagyon szegényes (énekeskönyvünk a „Temetés” címszó alatt csupán négy temetési éneket közöl), ezért dolgozatom fő kutatási kérdése, arra tekintett, hogy jelenleg használatban levő énekeskönyvünkben van-e olyan, hitvalló, vigasztaló, dicséret, amely alkalmas lenne meglévő temetési énekrepertoárunk kibővítésére. Kutatásomnak nem volt célja egy temetési énekrepertoár összeállítása, csupán a lehetséges jövő előrevetítéseként, teológiai elemzésemet követően, kiemeltem 14 olyan dicséretet, amely által, a gyászoló közösség megerősítheti a feltámadásba és az örök életbe vetett hitét, bizonyságot tehet a gyászoló család iránt érzett testvéri szeretetéről, valamint megéreztetheti a gyászoló családdal Isten Igéjének a vigasztaló erejét. Énekeskönyvünk gazdag énekanyagának áttekintése után elmondhatom, hogy nem szükséges visszanyúlnunk régi énekeskönyvünk temetési énekeihez, mert a teológiai szempontoknak is eleget téve, bőven találunk olyan dicséretet, amely alkalmas a meglévő repertoár bővítésére.

Tartalmi besorolás