Jézus törvényértelmezése különös tekintettel Máté evangéliumára

Contributor

Máté evangéliumának görög szövege rendkívül izgalmas módon közvetíti számunkra Jézus törvényértelmezését. Máté evangéliumának szerkesztése során arra is odafigyeltek, hogy minél többet tudjunk meg Jézus és a törvény szerepéről, azoknak egymáshoz való viszonyáról. Ez is elválaszthatatlanul kapcsolódott össze e dolgozaton belül, akár a törvény és az igazság a Hegyi beszéd elején. Jézus maga a hermeneutikai kulcs a törvény kérdését illetően. Máté evangéliuma fokozatosságot mutat a történet vezetésében. Ennek csattanójakét láthatjuk beteljesedni a törvény eredeti értelmét, az engedelmességet Jézus passiótörténetében, és a feltámadás csodájába. Ugyanezt az emelkedett szerkezeti mintát láthatjuk akkor is, ha Jézus törvényértelmezését követjük végig az evangéliumon. A tanítások, Jézus tettei és szavai mind, egy törvényre, a szeretet kettős parancsolatára mutatnak. Ennek fényében láthatjuk meg, hogy minden, ami megvalósult Jézus tetteiben, szavaiban, törvénnyel kapcsolatos fenntartásaiban és kiegészítéseiben, egy irányelvet követett, és az mind ebben a kettős parancsolatban kapcsolódik össze és nyer kifejezést.

Tartalmi besorolás

Szakdolgozat típusa: MA Szakdolgozat
Szakterület: Újszövetség
Kulcsszavak: törvény