A páska történeti fejlődése, liturgiája és az úrvacsorával való kapcsolata

Contributor

A zsidó Peszach, a három nagy zarándokünnep egyike. Az Ószövetségben olvasható rendelkezéseket ismerjük, tanuljuk, de arról, hogy a mi húsvétunk miként alakult a Kánon lezárása után, arról vajmi keveset tudunk.

Tartalmi besorolás

Szakdolgozat típusa: MA Szakdolgozat
Szakterület: Újszövetség
Kulcsszavak: páska, ünnep