Vizitációs Jegyzőkönyvek a Görgényi Református Egyházmegyében 1788-1790 között

A dolgozat törzsanyagát az elsődleges források, a vizitációs jegyzőkönyvek feldolgozása során nyert anyag alkotja.