A keresztség a páli levelekben

Contributor

Mivel Pál apostol sokszor és sokféleképpen hivatkozik a keresztségre, arra a fő kérdésre kell választ kapnunk, hogy miként jelenik meg ez leveleiben. A keresztség kérdését tárgyalva nem a Páli Corpus egészét vesszük nagyító alá, hanem azokat a leveleket, melyek általánosan elfogadott páli levelek.

Tartalmi besorolás

Szakdolgozat típusa: MA Szakdolgozat
Szakterület: Újszövetség
Kulcsszavak: keresztség