Kazuáliák liturgiáinak összehasonlítása az anglikán „Book of Common Prayer” és a Magyar Református Ágendáskönyv alapján

Ez a tanulmány az anglikán Book of Common Prayer és A Magyar Református Egyház Istentiszteleti rendtartásában szereplő kazuáliák liturgiájának összehasonlítását célozza. A liturgiáink célja rendszerint az, hogy komoly teológiai megfontolással, minden fölösleges elem nélkül, a Szentírás tanítását minél pontosabban követve bonyolítsuk le istentiszteleteinket. Időről időre célszerű tehát ezeket megvizsgálni, hogy még mindig relevánsak-e, tartalmaznak-e hiányosságokat teológiai szempontból, még mindig alkalmasak- e rendeltetésük betöltésére. A keresztyén liturgián belül egészen egyedi helyet foglalnak el a kazuáliák, név szerint: a konfirmációi, házassági és temetési liturgiák. Ebben a tanulmányban arra teszek kísérletet, hogy ezeknek az anglikán és a magyar református tradícióban kialakult változatait összehasonlítsam. Mindezt azért teszem, hogy olyan következtetéseket tudjak levonni, amelyek esetleg segíthetnek egyházunk liturgiai gyakorlatának színesítésében, esetleges pontosításában, az új megoldások keresésében. Az anglikán liturgia, minden kötöttsége ellenére, szinte azonos hitvallási alapokon nyugszik a magyar református istentiszteleti gyakorlattal. Mai legitimitását pedig az az egyszerű tény is mutatja, hogy a Book of Common Prayer jelenleg használt kiadása az 1662-ben kiadott változatnak csupán egy nyelvileg felújított változata. Elgondolkodtató tehát, hogy vajon minek köszönheti, hogy érvénye évszázadok múltán is megmaradt. Ez segíthet nekünk olyan liturgiák kialakításában, amelyeknek alapja kizárólag a Szentírásban van, ezáltal pedig a legalkalmasabbak az egyházi gyakorlatra.

Tartalmi besorolás