Neoprotestáns istentisztelet

Contributor

A dolgozatom címe: „A neoprotestáns istentisztelet”. Azt hiszem, ez egyetemi éveim legérdekesebb témája. A mai erdélyi vallási viszonyok között a történelmi egyházainkat leginkább fenyegető veszélyt a neoprotestáns egyházak elszívó ereje jelenti. Mondhatjuk, hogy a mi gyengeségünk, hogy a hívek elhagyták az eredeti gyülekezeteiket, és ez az oka annak, hogy meg kell vizsgálnunk a baptista és adventista istentiszteleteket. Dolgozatom két fő részből áll. Az első részben a baptista istentiszteletről olvashatunk. Láthatjuk, hogy a baptista istentisztelet a legkisebb részekből hogyan válik valódi istentiszteletté. A legapróbb részletekből indultam ki, és az egyes fő részek végén az olvasót elvezetem neoprotestáns istentisztelet a posztmodern kontextusához. Dolgozatom második fő részében az adventista istentiszteletről és homiletikáról írtam. Az adventista istentisztelet jól felépített és teológiailag megalapozott. Az egész adventista istentisztelet az Istennek való hálaadás köré épül. Vannak közös dolgok a baptista és az adventista istentisztelet felépítése között, mert láthatjuk, hogy logikailag hogyan épül fel az egész istentisztelet. A disszertációmban az adventista istentisztelet minden részét bemutattam, nem csak a magyar, hanem külföldi homiletikusok tollából is. Azt hiszem, a disszertációm erőssége az, hogy nagyon részletes bemutatását olvashatjuk a baptista és az adventista istentiszteletnek. Remélem, hogy a disszertációm hasznos lesz a teológiai hallgatóknak, lelkészeknek, érdeklődőknek.