Terápiás közösségek (T.C.) a magyar református egyházban és azok haszna a hatékonyabb gyülekezetépítésben

Contributor

Ezen dolgozat azt ismerteti, hogy milyen terápiás közösségei vannak a magyar református egyháznak, ezek a közösségek milyen intézményi rendszerbe tagolódnak bele és milyen terápiás módszerekkel működnek. Valamint, azt vizsgálja, hogy ezeket a terápiás módszereket hogyan lehetne hasznosítani a gyülekezetekben gyülekezetépítés céljából. A dolgozatban a magyar református egyház három számottevő rehabilitációs intézményét ismertetjük. Többek között az intézmények történetét és módszerét, valamint azt, hogy az intézményeknek milyen erősségeik, lehetőségeik, gyengeségeik és veszélyeik (ún. ,,SWOT analízis”) vannak. Ezen tulajdonságokat interjúk segítségével elemeztük, amelyeket az intézmények vezetői, munkatársai, és jelenlévő kliensei beszámolói és meglátásai alapján gyűjtöttünk össze. Ezt követi egy összehasonlító elemzés, amelyben a három fent nevezett intézmény összehasonlítását végeztük el. Szintén interjús forrásokból merítve a dolgozat a következő részben az interjúk adataira támaszkodva azt ismerteti, hogy az intézmények vezetőinek, munkatársainak, klienseinek meglátásai alapján milyen terápiás módszereket és elemeket lehetne átvenni és alkalmazni a gyülekezetek életében, és milyen módszerek lennének megvalósíthatóak a gyülekezetépítés céljából. A dolgozatot egy ajánlás zárja, amely az eddigi adatok alapján javaslatokat tartalmaz az erdélyi református egyház számára.