A Marosi Református Egyházmegye öt gyülekezetének összeírásai 1687-ből

Subtitle
Székelyszentistván, Makfalva, Székelyabod, Kibéd, Sóvárad
Contributor

A mesteri dolgozat öt marosszéki gyülekezet 1687-es összeírásáról szól, melyek név szerint a következők: Székelyszentistván, Makfalva, Székelyabod, Kibéd, Sóvárad. E dolgozat alapját az egyházmegye legrégibb matriculájának egy töredéke képezi, amely fióklevéltárnak is tekinthető, hisz számos oklevelet, határozatot, feljegyzést, díjlevelet tartalmaz. A marosi egyházmegye kialakulásának rövid történeti áttekintése után, dolgozatomban a felsorolt öt gyülekezet, illetve település rövid bemutatására kerül sor. Ebben kitérek a századok folyamán végbement átalakulásokra, változásokra, adott esetben nehézségeikre, illetve az önálló egyházközségi státusz elnyerésére. Ezt követően az egyházközségek javai kerülnek felsorolásra. A javak két csoportba kategorizálhatók: ingó és ingatlan. Az ingó javaknál főleg a klenódiumokra és a templomi, liturgikus textíliákra kerülnek előtérbe, illetve a templomi székek helyzete. Az ingatlanok esetében pedig az egyházközségek szántóföldjeit, rétjeit, kaszálóit csoportosítom. Ezt követik majd az adományok, amelyek a gyülekezetek fenntartásához nagy mértékben hozzájárultak. A dolgozat utolsó fejezete a díjleveleket vizsgálásáról szól, amelyek a lelkészek, illetve a tanítók járandóságát tartalmazzák.