Jellegzetes zsoltáridézetek a Zsidókhoz írt levélben

Contributor

A dolgozat a Zsidókhoz írt levélben található Zsoltáridézetekről szól. Első olvasásra már feltűnik, hogy a Zsoltárok könyvéből vett idézetek száma kiemelkedik az ószövetségi iratok közül. A dolgozat célja az idézett zsoltárszövegek elemzése, illetve a forrásszövegek megvizsgálása. A kutatás abból áll, hogy a három szöveget (a levélben megtalálható idézetet, az idézett zsoltár görög szövegét és a héber szöveget) egymás mellé állítjuk és meghatározzuk az azonosságokat és az eltéréseket, valamint elemezzük a kritikai apparátust is. Az eddigi kutatásokat, tanulmányokat és kommentárirodalmat felhasználva arra a kérdésre is rávilágítunk, hogy milyen céllal használja fel a Zsidókhoz írt levél írója ezeket a Zsoltárokat. A levél pontosabb és alaposabb megértése végett végezzük ezt a kutatói munkát, hiszen egy olyan műről van szó, amelyben az Ó- és Újszövetség egyedi módon fonódik össze. Ez az összefonódás pedig különösen fontos, mert a Keresztyénség hiszi és vallja, hogy az ószövetségi próféciák Jézus Krisztus által teljesedtek be.

Tartalmi besorolás

Szakdolgozat típusa: BA Szakdolgozat
Szakterület: Ószövetség, Újszövetség
Kulcsszavak: Ószövetség az Újszövetségben
Bibliai hivatkozás: Zsidók , Zsoltárok