A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében

Contributor

Természet és Isten. Tapintható, szemlélhető környezet és felfoghatatlan, ritkán érezhető, mégis megtapasztalható transzcendens. Állandó változás, és változatlan, örök állandó. A környezetünk, a természet, világ és Isten mindig is része életünknek, hiszen a fizikai létünk a világban „bonyolódik le”, míg a lelki, spirituális életünk Isten közelségében. A látható és láthatatlan egyaránt jelen van életünkben, mindig is foglalkoztat. Engem is különösen foglalkoztat e téma, és épp ezért választottam e dolgozat témájául a tudomány és vallás, darwinizmus és unitarizmus kapcsolatát. A transzcendens és empirikus valóság jelenléte számtalan feltett kérdésünket megválaszolja, ugyanakkor a megválaszoltaknál is több kérdést szül. Ebbe a kérdéskörbe tartozik a darwinizmus kérdésköre is, hiszen ahhoz, hogy életünk teljes legyen, le kell tisztáznunk magunkban,hogy „miként fér össze” életünkben Isten, a maga mindenhatóságával, erejével gondviselésével, világot alkotó munkájával, valamint a világ természettudományos szempontból megvilágított működése, dinamikája.