Benyik György kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bibliaértelmezés

Típus Title Year Contributor
P Research article Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd
P Research article A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Papp György
P Research article Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György
P Research article „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna

gyászjelentés

Típus Title Year Contributor
P Report Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 – Marosvásárhely, 2017) 2017 Adorjáni Zoltán
P Report Elhunyt d. dr. Tőkés István 2016 Adorjáni Zoltán
P Remembrance In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. – 2017. április 24.) 2017 Adorjáni Zoltán
P Meditation, sermon Szentlélektől ihletett gyászjelentés 2016 Pap Géza
P Remembrance Elhunyt Joachim Gnilka (1928. dec. 8. – 2018. jan. 15.) 2018 Benyik György
P Remembrance Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor 2016 Adorjáni Zoltán

Jeromos

Típus Title Year Contributor
P Research article A feltámadás kérdése az 1Kor 15,35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban 2015 Roukema Riemer
P Research article Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György

klasszikus műveltség

Típus Title Year Contributor
P Research article Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György

újszövetség-kutatás

Típus Title Year Contributor
P Research article Péter első levelének irodalomtörténeti és teológiai kérdései 2013 Geréb Zsolt
P Review Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Review Klaus Berger klagt an 2017 Riemer Roukema
P Research article A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei 2015 Koppándi Botond Péter
P Research article Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Bibliography D. dr. Pap Géza közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Review Benyik György: Magyar Biblikusok Lexikona 2016 Geréb Zsolt
P Review Geréb Zsolt: Neutestamentliche Studien 2015 Bekő István Márton
P Interview A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei. Benyik György interjúja Joachim Gnilkával 2010 Benyik György
P Research article A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Research article Szerethető-e a történeti Jézus? 2016 Kustár György