Benyik György kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bibliaértelmezés

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Zsoltárok 90,1–6 szövege a Targumban 2021 Papp György
P Szaktanulmány Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György
P Szaktanulmány „Isten emberei… továbblépnek fölfelé, az értelemmel fölfogható világba” (Gig. 61) 2021 Zamfir Korinna
P Szaktanulmány Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd

gyászjelentés

Típus Title Year Contributor
P Alkalmi megemlékezés In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. – 2017. április 24.) 2017 Adorjáni Zoltán
P Igehirdetés (prédikáció) Szentlélektől ihletett gyászjelentés 2016 Pap Géza
P Alkalmi megemlékezés Elhunyt Joachim Gnilka (1928. dec. 8. – 2018. jan. 15.) 2018 Benyik György
P Alkalmi megemlékezés Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor 2016 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 – Marosvásárhely, 2017) 2017 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Elhunyt d. dr. Tőkés István 2016 Adorjáni Zoltán

Jeromos

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A feltámadás kérdése az 1Kor 15,35-55 alapján, az ókeresztyénség értelmezésében és hitvitáiban 2015 Roukema Riemer
P Szaktanulmány Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György

klasszikus műveltség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jeromos klasszikus műveltsége 2021 Benyik György

újszövetség-kutatás

Típus Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Recenzió, kritika Klaus Berger klagt an 2017 Riemer Roukema
P Szaktanulmány A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei 2015 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között 2015 Balogh Csaba
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Bibliográfia D. dr. Pap Géza közleményei 2019 Adorjáni Zoltán
P Recenzió, kritika Benyik György: Magyar Biblikusok Lexikona 2016 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: Neutestamentliche Studien 2015 Bekő István Márton
P Interjú A katolikus bibliatudomány nagy egyéniségei. Benyik György interjúja Joachim Gnilkával 2010 Benyik György
P Szaktanulmány A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Szaktanulmány Szerethető-e a történeti Jézus? 2016 Kustár György
P Szaktanulmány Péter első levelének irodalomtörténeti és teológiai kérdései 2013 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső