A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei

A dolgozat a történeti Jézus-kutatás „legújabb” eredményeit ismerteti röviden, illetve olyan Jézus-portrékat próbálok számba venni, amelyek sokszor kedvezőnek, máskor „meredeknek” hangzanak még a szabadelvűnek mondott „unitárius fül” számára is. Célom pedig az, hogy inkább a magam számára igyekszem egy kis világosságot gyújtani e vitatott és ellentmondásos Jézus-kutatás területén.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Koppándi Botond Péter: A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei. In: Református Szemle 108.2 (2015), 117--136