Bognárné Kocsis Judit kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

felekezeti oktatás

Típus Title Year Contributor
P Research article A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában 2015 Bognárné Kocsis Judit
P Research article A felekezeti és a nem felekezeti középiskolát választó tanulók jellemzőinek vizsgálata Hargita megyében 2018 Tódor Imre
P Monograph Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Research article Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében 2017 Kolumbán Vilmos József

hit

Típus Title Year Contributor
P Research article A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
T N/A A hit, a remény és a szeretet fogalma C.S.Lewis-nál 2020 Baciu Marius-Alexandru
T N/A Az egyén szabadsága és annak korlátai 2018 Bíró Botond
P Review Timothy Keller: Preaching. Communicating Faith in an Age of Skepticism 2019 Simon János
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
P Research article A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
T N/A Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
T N/A Vallásosság, csak egy emberi szükséglet vagy annál több 2016 Benedek Csongor
P Review Visky S. Béla: Megtartó ismeret. Mai kérdésekről presbiterek, gyülekezeti tagok, érdeklődők részére 2019 Nagy Alpár Csaba
P Research article Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban 2014 Szűcs Ferenc
P Research article Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban 2018 Balogh Csaba
T N/A Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P N/A A terrorizmus kihívása – a hit válasza 2006 Kereskényi Sándor
P Research article Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse

Karácsony Sándor

Típus Title Year Contributor
P Research article A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában 2015 Bognárné Kocsis Judit

pedagógia

Típus Title Year Contributor
P Monograph Vezérfonal az ifjúság gondozására 1920 Imre Lajos
P Research article A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában 2015 Bognárné Kocsis Judit

személyiségfejlődés

Típus Title Year Contributor
T N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
T N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
T N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor

vallás

Típus Title Year Contributor
P Research article A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában 2016 Bognárné Kocsis Judit
P Research article Barth valláskritikájának maradandó értéke 2021 Fazakas Sándor