A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában

A vallás fogalmát nehéz meghatározni, de általában egy térben és időben adott, kulturálisan meghatározott formaként értelmezzük, amelyhez istenség(ek), hit, szertartás, hitélmény, vallási közösségek, tanítások, intézmények, szervezetek fogalmai tartoznak.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Bognárné Kocsis Judit: A vallás és a hit szerepe a személyiségfejlődés folyamatában. In: Református Szemle 109.1 (2016), 18--36