Bálint Imola Orsolya kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bizonyságtétel (mártüriá)

Típus Title Year Contributor
T N/A A bizonyságtételnek, mint Szentlélek ajándékának szerepe az evangélikus egyházban 2011 Bálint Imola Orsolya

evangélikus liturgia

Típus Title Year Contributor
T N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
P Research article Záróevangélium 2021 Benkő Timea
P Remembrance Járosi Andor (1897–1944) személyének és munkásságának hatása evangélikus egyházunk lelki és istentiszteleti életére 2022 Kerékgyártó Imola Orsolya

liturgia-történet

Típus Title Year Contributor
P Research article Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Research article Záróevangélium 2021 Benkő Timea
T N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Research article Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Research article Liturgikus alkalmak a gyülekezetben 2011 Bódiss Tamás
T N/A Heltai Gáspár munkássága az egységes magyar liturgia kialakítására nézve 2023 Páll Zalán
T N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
T N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
P Research article Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
T N/A Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
T N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
T N/A Zollikofer agendája és hatása a magyar agendairodalomra 2005 Soós Noémi Márta
P Research article Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor

liturgika

Típus Title Year Contributor
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
T N/A Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989) 2019 Kurta József Tibor