Bálint Imola Orsolya kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

bizonyságtétel (mártüriá)

Típus Title Year Contributor
S N/A A bizonyságtételnek, mint Szentlélek ajándékának szerepe az evangélikus egyházban 2011 Bálint Imola Orsolya

evangélikus liturgia

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
P Alkalmi megemlékezés Járosi Andor (1897–1944) személyének és munkásságának hatása evangélikus egyházunk lelki és istentiszteleti életére 2022 Kerékgyártó Imola Orsolya
S N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya

liturgia-történet

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
P Szaktanulmány Liturgikus alkalmak a gyülekezetben 2011 Bódiss Tamás
S N/A Heltai Gáspár munkássága az egységes magyar liturgia kialakítására nézve 2023 Páll Zalán
S N/A Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona
S N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
S N/A Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
S N/A Mi volt a háttere és mi lett a sorsa Farkas Jenő esperes liturgiai előírásainak a Marosi Egyházmegye gyülekezeteiben 1938-1940 között 2023 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A Zollikofer agendája és hatása a magyar agendairodalomra 2005 Soós Noémi Márta
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S N/A Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
S N/A Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor

liturgika

Típus Title Year Contributor
S N/A Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
S N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989) 2019 Kurta József Tibor
S N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
S N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya