Záróevangélium

Subtitle
A János-prológus az erdélyi magyar evangélikus úrvacsora-liturgiában
Contributor

Jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a záróevangélium liturgiatörténeti háttere, és mi az evangélikus liturgiában betöltött szerepe és teológiai jelentése.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Benkő Timea: Záróevangélium. A János-prológus az erdélyi magyar evangélikus úrvacsora-liturgiában. In: Balogh Csaba, Kolumbán Vilmos József (ed.): Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára. (2021), 90--103