Záróevangélium tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

evangélikus liturgia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S MA Szakdolgozat Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya

liturgia-történet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Mi a közös a liturgiában és a fociban? 2007 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Liturgikus alkalmak a gyülekezetben 2011 Bódiss Tamás
S BA Szakdolgozat Zollikofer agendája és hatása a magyar agendairodalomra 2005 Soós Noémi Márta
P Szaktanulmány Calvin et la liturgie: quelles inspirations? 2010 Neeser, Daniel
S BA Szakdolgozat Hálaadás és liturgia 2021 Szilágyi István
S BA Szakdolgozat Az Öreg Graduál századai Erdélyben 2001 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Die liturgische Arbeit Johannes Calvins 2010 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Liturgiai szolgálati minimum 1938-ban a Trianon utáni időkben Romániában 2020 Aszalos Szidónia Honoráta
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S MA Szakdolgozat Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
P Szaktanulmány Az Öreg graduál teológiai tanulságai és üzenetei mai istentiszteleti életünk számára 2011 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat Az unitárius liturgia változásai 1767 és 1958 között 2017 Antonya Ilona

úrvacsora

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az úrvacsora üzenetei 2021 Fekete Károly
S BA Szakdolgozat A konfirmáció mint az úrvacsorához való járulás feltétele 2012 Bandi Attila
P Recenzió, kritika Michael Welker: Mi történik az úrvacsorában? 2014 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Online úrvacsora, online istentisztelet 2021 Kovács László Attila
S MA Szakdolgozat A sákramentumok Erasmus munkásságában 2019 Márton István
P Szaktanulmány A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra 2014 Vladár Gábor
S BA Szakdolgozat Az unitárius úrvacsora liturgiai szerepe és a benne rejlő lehetőségek 2019 Bálint Mihály
S MA Szakdolgozat A református egyház és az unitárius egyház sakramentumai 2015 Szilágyi Zoltán
P Szaktanulmány Záróevangélium 2021 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat Az I-II. századi őskeresztyén istentisztelet főbb vonásai 2014 Simon Emőke
P Rövid szakcikk Ki nem becsüli meg az Úrnak testét? 2005 Kállay Dezső