A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Vladár Gábor: A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1 (2014), 15--34