Szakács György

Contributed content

2023

A dolgozatom címe: „A neoprotestáns istentisztelet”. Azt hiszem, ez egyetemi éveim legérdekesebb témája. A mai erdélyi vallási viszonyok között a történelmi egyházainkat leginkább fenyegető veszélyt a neoprotestáns egyházak elszívó ereje jelenti. Mondhatjuk, hogy a mi gyengeségünk, hogy a hívek elhagyták az eredeti gyülekezeteiket, és ez az oka annak, hogy meg kell vizsgálnunk a baptista és adventista istentiszteleteket. Dolgozatom két fő részből áll. Az első részben a baptista istentiszteletről olvashatunk. Láthatjuk, hogy a baptista istentisztelet a legkisebb részekből hogyan válik valódi istentiszteletté. A legapróbb részletekből indultam ki, és az egyes fő részek végén az olvasót elvezetem neoprotestáns istentisztelet a posztmodern kontextusához. Dolgozatom második fő részében az adventista istentiszteletről és homiletikáról írtam. Az adventista istentisztelet jól felépített és teológiailag megalapozott. Az egész adventista istentisztelet az Istennek való hálaadás köré épül. Vannak közös dolgok a baptista és az adventista istentisztelet felépítése között, mert láthatjuk, hogy logikailag hogyan épül fel az egész istentisztelet. A disszertációmban az adventista istentisztelet minden részét bemutattam, nem csak a magyar, hanem külföldi homiletikusok tollából is. Azt hiszem, a disszertációm erőssége az, hogy nagyon részletes bemutatását olvashatjuk a baptista és az adventista istentiszteletnek. Remélem, hogy a disszertációm hasznos lesz a teológiai hallgatóknak, lelkészeknek, érdeklődőknek.

ThesisMA Szakdolgozat2023Supervisor: Koppándi Botond Péter

2021

Az első fejezetben a médiaelméleti alapismereteket mutattam be, hiszen ez elengedhetetlen a továbbiakban ahhoz, hogy összefüggéseket keressük és kapjunk a médiatermékek fogyasztása és a fogyasztók magatartása között. A második fejezetben a média és a befogadó közönség viszonyáról írtam, különböző hatáselméleteket bemutatva. A harmadik részben a tömegmédia átalakulását mutattam be, hiszen napjainkban nem csak írott sajtó létezik és nem csak a professzionális újságírók osztanak meg tartalmakat. A negyedik fejezetben bemutattam, hogyan kerül a médiával kapcsolatba az egyén, hogyan kerül a hatása alá, milyen kommunikációs struktúrák mentén szerveződnek meg a kommunikációs erőforrások. A dolgozatom ötödik részében az etika és a média viszonyát vizsgáltam. A hatodik részben az erdélyi magyar történelmi egyházak és a média viszonyával foglalkoztam.

Mára már közel se ma szószék az egyedüli hely, ahonnan híveinkkel a lelki táplálék mellet információkat osztunk meg, így elengedhetetlen naprakész információkkal rendelkezni. A média manipulációit és a hamis információkat pedig a saját keresztény értékrendszerünkhöz való ragaszkodás által lehetünk képesek kivédeni, hiszen nem elég a hiteles forrás, szükséges a megingathatatlan értékrend is. Dolgozatomban kísérletet tettem arra, hogy a kommunikáció elemeit, a média hatásait és az egyházi média (írott és online) viszonyát bemutassam, az erdélyi magyar egyházak jelenlegi online médiahasználati trendjeit bemutassam. Törekedtem a teljes képet megrajzolni, mindegyik felekezet esetében megkerestem az illetékes szakembert, aki segíteni tudott. Véleményem szerint a koronavírus járvány az erdélyi magyar egyházak esetében jelentősen hozzájárult az online felületen történő vallásos alkalmak elterjedéséhez. Az, hogy ez mennyire színvonalas egyházközségi szinten és érdemes-e ezután is az istentisztelteteket online térben közvetíteni, nem az én feladatom eldönteni. Remélem, hogy a dolgozatom segítségére lesz mindazoknak, akik a témában tájékozódni szeretnének.

ThesisBA Szakdolgozat2021Supervisor: Rezi Elek