Vajda István Gellért kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

Gerd Theissen

Típus Title Year Contributor
T N/A A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei 2011 Vajda István Gellért

hatalom

Típus Title Year Contributor
T N/A A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei 2011 Vajda István Gellért
P N/A Intézmény, kultúra és spiritualitás 2005 Visky András
P Research article Krisztus, a Krisztust követők és a hatóságok viszonya Máté evangéliumában 2017 Lészai Lehel

Jézus és a politika

Típus Title Year Contributor
T N/A A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei 2011 Vajda István Gellért

Római Birodalom

Típus Title Year Contributor
T N/A A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei 2011 Vajda István Gellért
P Research article Közigazgatás és igazságszolgáltatás a római megszállás alatt álló Júdeában (Kr. u. 6–41) 2020 Simon János
T N/A Nero uralkodása a Római Birodalomban 2009 Nagy Brigitta
P Research article „Napcsászárok” valláspolitikája az ősi Rómában 2018 Tonhaizer Tibor

történeti Jézus

Típus Title Year Contributor
T N/A Messiási titok Márk evangéliumában 2013 Téglás Tibor Miklós
P Report Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Research article Paul Tillich krisztológiája 2016 Kozák Péter
T N/A Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés 2021 Balázs Gergő
T N/A A jelen idejű Isten országa a történeti Jézus tanításában 2018 Magyari Zita Emese
T N/A A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei 2011 Vajda István Gellért
P Research assessment Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
P Research article Szerethető-e a történeti Jézus? 2016 Kustár György
T N/A Jézus-filmek a populáris kultúra és a történeti Jézus-kutatás keresztmetszetében 2021 Bálint Mihály
T N/A Vitabeszédek Márk evangéliumában 2019 Sólyom Szabina-Brigitta
P Research article Jézus és földi családja 2013 Papp György
P Research article Bizonyítható-e történetileg Jézus feltámadása? 2018 Béres Levente
P Research article A történeti Jézus-kutatás újabb kori eredményei 2015 Koppándi Botond Péter

vallás és politika

Típus Title Year Contributor
T N/A Báthory Gábor egyházpolitikája 2016 Pop Péter Ádám
P Research article Az üldözött keresztyének nemzetközi megjelenése 2019 Fischl Vilmos
P Research article A politika bibliai alapjai a Dán 4 összefüggésében 2016 Enghy Sándor
T N/A Bethlen Gábor egyházpolitikája 2021 Gombos Gábor-József
T N/A A názáreti Jézus szimbolikus politikai cselekedetei 2011 Vajda István Gellért
P Research article „Napcsászárok” valláspolitikája az ősi Rómában 2018 Tonhaizer Tibor
P Research article Az első felelős magyar kormány egyházpolitikája. II. 2015 Geréb Miklós
P Review Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő 2020 Rezi Elek
P Research article Krisztus, a Krisztust követők és a hatóságok viszonya Máté evangéliumában 2017 Lészai Lehel
P Research article Az első felelős magyar kormány egyházpolitikája. I. 2015 Geréb Miklós