A bűn fogalma a 16-17. századi hitvallási iratokban

Contributor

Dolgozatom fő témája a bűn és a hozzá kapcsolható teológiai fogalmak (az ember bűneset előtti állapota, eredendő bűn, bűnbánat és bűnbocsánat) vizsgálata a 16-17. századi protestáns hitvallási iratokban. Kutatásomban fogalmakra bontva vizsgáltam meg, hogy egyes hitvallások hogyan vélekednek és mindezek végén végeztem egy szintézist. Megállapítottam, hogy azok a hitvallások, amelyek Kálvin János személyének vonzáskörében íródtak, mint például a La Rochellei Hitvallás vagy a Belga Hitvallás, magukon hordozzák a Kálvini gondolkodást. A szigetországi hitvallásoknál ez nem figyelhető meg. Továbbá a hitvallások nagyon egységesen vélekednek mindegyik fogalommal kapcsolatban, azt is lehet mondani, hogy egymást egészítik ki, lényegi eltérések nincsenek. A 16-17. századi hitvallások egy egységes képet tárnak az olvasó elé a bűn fogalmával kapcsolatba. Végül pedig egy összehasonlítást végeztem, hogy pár száz év elteltével mennyit változtak a 16. században megfogalmazottak, a mai vélekedéshez, gondolkozáshoz képest. A végső következtetésem az volt, hogy a mai kor embere nem szeret a saját bűnösségéről beszélni vagy hallani, viszont a mai teológiai is azt tanítja, amit a reformátorok megfogalmaztak. 400 év távlatából, bibliai alapokon nyugvó tanítások és gondolatok a bűnnel kapcsolatban ma is ugyanúgy érvényesek. Az ember a bűn szerzője, akinek ez által természete romlott és egyedül Isten ingyen való kegyelme képes abból megszabadítani őt, a Jézus Krisztus érdeméért.