Csíky Lajos teológiai gondolkodása tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

19. századi teológiatörténet

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
T BA Szakdolgozat Kátéoktatás az Erdélyi Református Egyházban a 19. század második felében 2021 Nagy Dávid
T BA Szakdolgozat A darwinizmus fogadtatása az erdélyi unitárius teológiai és egyházi életben a 19. század második felében 2011 Molnár Imola
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila

Csíky Lajos

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila

liberalizmus

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat A liberális és racionális teológia a XIX. század második felében Erdélyben 2013 Dénes Lajos Levente
P Research article Kovács Albert (1838–1904) teológiai szabadelvűségének forrásai 2021 Bodnár Lajos
P Research article Eduard Böhl (1836–1903) bécsi dogmatikus eszkatológiai gondolkodása 2020 Juhász Zoltán
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
T BA Szakdolgozat Hit és vallás viszonya Karl Barth dogmatikájában 2017 Debreczeni István
P Research article A liberális krisztológia: a legendák Krisztusa és Jézus szelleme 2012 Kovács Ábrahám
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Research article Adatok a magyar protestáns Baldácsy alapítvány történetéhez 2020 Rezi Elek

magyar teológiatörténet

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Research assessment Transzilvanista kálvinizmus. A történelmi kálvinizmus nyomai a 20. századi erdélyi teológia történetben. Összefoglalás 2023 Juhász Ábel

protestáns teológia

Type Title Year Contributor
P Bibliography A magyar nyelvű protestáns bibliai teológia könyvészete 1979-ig 2008 Kozma Zsolt
P Collection of studies Despre lucruri prea minunate 2023 Balogh Csaba
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila
P Foreword Prefață 2023 Balogh Csaba
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt

új-ortodoxia

Type Title Year Contributor
T TDK A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében 2019 Nagy Dávid
T MA Szakdolgozat Csíky Lajos teológiai gondolkodása 2019 Tárkányi István Attila