A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

doktori védés

Type Title Year Contributor
P Assessment Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Assessment Opponensi bírálat Máthé-Farkas Zoltán: A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben. Jóbi szabadítás-metaforák kontextuális elemzése Walter Brueggemann hermeneutikai megközelítése nyomán című doktori értekezéséhez 2020 Balla Ibolya
P Research assessment Kovács Albert liberális teológus és politikus élete és munkássága. Összefoglalás 2022 Bodnár Lajos
P Assessment Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Baráth Béla Levente
P Essay Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka
P Assessment Visky Sándor Béla A megbocsátás problémája Vladimir Jankélévitch morálfilozófiájában című doktori tézisének kiértékelése 2014 Fazakas Sándor
P Report A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára 2016 Sikó Csaba
P Assessment Opponensi vélemény Márton János A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere című doktori dolgozatáról 2018 Marjovszky Tibor
P Közlemény Batizán Attila doktori címet szerzett 2023 Adorjáni Zoltán
P Research assessment Jézus feltámadásának hagyományozása. Összefoglalás 2020 Dézsi Csaba
I Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele
P Research assessment Ecclesia sine macula et ruga. A donatista tényezők jelentősége a Magyarországi Református Egyház ekléziológiai kihívásaiban, különös tekintettel 1989/90-re 2009 Füsti-Molnár Szilveszter
P Assessment Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Adorjáni Zoltán
P Report Iskolai lelkigondozás a középiskolában 2015 Kovács Szabolcs
P Report A történelmi dési, széki és görgényi református egyházmegyék orgonáinak története 2016 Sipos Dávid
P Report Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Assessment Doktori címet szerzett Kulcsár Árpád 2022 Fekete Károly
P Assessment Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Balogh Balázs
P Assessment Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Assessment Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Márton János
P Assessment Sikó Csaba: A témacentrikus interakció mint lehetőség az egyházi csoportmunka számára című doktori értekezésének bírálata 2016 Bodó Sára
P Announcement Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján 2018 Vitus-Bulbuk István
P Research assessment A permetafora-modell alkalmazása az ószövetségi exegézisben 2020 Máthé-Farkas Zoltán
I Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Assessment Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Molnár János
P Research assessment Walter Jens munkássága mint a teológia és irodalom keresztmetszete. Összefoglalás 2014 Deák Angéla-Vilma
P Assessment Kovács Szabolcs: Iskolai lelkigondozás a középiskolában című doktori értekezésének bírálata 2015 Bodó Sára
P Report Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában 2016 Lukács Olga
P Assessment Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Research assessment Ravasz László erdélyi évei és gyakorlati teológiai munkásságának kezdetei 2022 Kulcsár Árpád
P Report Doktori címet szerzett Dézsi Csaba 2020 Adorjáni Zoltán
P Assessment Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
P Assessment Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Orbán Gyöngyike Enikő
P Report A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel 2016 Somfalvi Edit
P Report Koppándi Botond Péter doktorjelölt bemutatása 2017 Rezi Elek
P Report Doktori címet szerzett Bodnár Lajos 2022 Kovács Ábrahám
P Report Doktori címet szerzett Máthé-Farkas Zoltán 2020 Adorjáni Zoltán
P Assessment Részletek Hankó-Nagy Alpár dolgozatának kiértékeléséből 2010 Sipos Gábor
P Assessment Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Essay Vladimir Jankélévitch, avagy a felvillanó-eltűnő lényeg nyomában 2014 Visky Sándor Béla
P Assessment Lukács Olga: Közeledési lehetőségek az erdélyi egyházak gyakorlatában című doktori tézisének kiértékelése 2016 Hézser Gábor
P Research assessment A Megváltó csodáinak ószövetségi háttere. Összefoglalás 2018 Márton János-Miklós
P Announcement Doktori címet szerzett Juhász Ábel 2023 Adorjáni Zoltán
P Report Jézus feltámadásának hagyományozása. Témavezetői bemutató 2020 Peres Imre
P Report Doktori címet szerzett Ledán M. István 2020 Adorjáni Zoltán
P Assessment Részletek Deák Angéla-Vilma dolgozatának kiértékeléseiből 2014 Hézser Gábor
P Report A dolgozat kiértékelései és a kérdésekre adott válaszok 2016 Balogh Csaba