kommentár

Type Title Year Contributor
P Commentary A Korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata 1995 Tőkés István
P Commentary Mal'aki próféta könyve 1929 Kecskeméthy István
P Commentary Kommentár az Apokalypsishez 1923 Kecskeméthy István
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Commentary A Deuteronomium bevezetése 1930 Kecskeméthy István
P Commentary Kommentár Mikáh és Cefenjah próféták könyveihez 1914 Kecskeméthy István
P Review Hans Klein: Der zweite Korintherbrief. Übersetzt und erklärt 2016 Geréb Zsolt
P Commentary A Korinthusbeliekhez írt második levél magyarázata 1996 Tőkés István
P Commentary Jóna próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Commentary Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata 2012 Geréb Zsolt
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Commentary Obadja próféta könyve. Jóél próféta könyve 1931 Kecskeméthy István
P Commentary Szent János apokalypsisa és a világtörténet 1917 Székely István
P Review Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata 2015 Kállay Dezső
P Review Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső
P Commentary Habbakuk próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Commentary Péter első levelének magyarázata 2015 Geréb Zsolt
P Review Kálvin János magyarázata Péter első leveléhez. Fordította: Papp György 2018 Adorjáni Zoltán
P Commentary A Filippibeliekhez intézett levél magyarázata 1983 Tőkés István
P Commentary A Deuteronomium befejezése 1928 Kecskeméthy István
P Research article Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben 2011 Ősz Sándor Előd
P Bibliography Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Commentary Ámos, a próféta 1930 Hartenstein Károly
P Commentary Jézus útja. Tíz egyszerű gyakorlati bibliamagyarázat 1898 Kecskeméthy István
P Research article Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd
P Review Hans Klein: Der erste Korintherbrief. Übersetzt und erklärt 2016 Geréb Zsolt

újszövetségi kommentár

Type Title Year Contributor
P Review Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata 2015 Kállay Dezső
P Commentary Péter első levelének magyarázata 2015 Geréb Zsolt
P Review Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső
P Research article Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben 2011 Ősz Sándor Előd
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Commentary Kommentár az Apokalypsishez 1923 Kecskeméthy István
P Review Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Commentary Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata 2012 Geréb Zsolt