kommentár

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Hans Klein: Der zweite Korintherbrief. Übersetzt und erklärt 2016 Geréb Zsolt
P Kommentár A Korinthusbeliekhez írt második levél magyarázata 1996 Tőkés István
P Kommentár Jóna próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Kommentár Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata 2012 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Kommentár Obadja próféta könyve. Jóél próféta könyve 1931 Kecskeméthy István
P Kommentár Szent János apokalypsisa és a világtörténet 1917 Székely István
P Recenzió, kritika Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata 2015 Kállay Dezső
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső
P Kommentár Habbakuk próféta könyve 1930 Kecskeméthy István
P Kommentár Péter első levelének magyarázata 2015 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Kálvin János magyarázata Péter első leveléhez. Fordította: Papp György 2018 Adorjáni Zoltán
P Kommentár A Filippibeliekhez intézett levél magyarázata 1983 Tőkés István
P Kommentár A Deuteronomium befejezése 1928 Kecskeméthy István
P Szaktanulmány Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben 2011 Ősz Sándor Előd
P Bibliográfia Másodkézből 2008 Kozma Zsolt
P Kommentár Ámos, a próféta 1930 Hartenstein Károly
P Kommentár Jézus útja. Tíz egyszerű gyakorlati bibliamagyarázat 1898 Kecskeméthy István
P Szaktanulmány Rudolph Gwalther írásmagyarázati munkái az erdélyi református és unitárius gyökerű gyűjteményekben 2021 Ősz Sándor Előd
P Recenzió, kritika Hans Klein: Der erste Korintherbrief. Übersetzt und erklärt 2016 Geréb Zsolt
P Kommentár A Korinthusbeliekhez írt első levél magyarázata 1995 Tőkés István
P Kommentár Mal'aki próféta könyve 1929 Kecskeméthy István
P Kommentár Kommentár az Apokalypsishez 1923 Kecskeméthy István
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Kommentár A Deuteronomium bevezetése 1930 Kecskeméthy István
P Kommentár Kommentár Mikáh és Cefenjah próféták könyveihez 1914 Kecskeméthy István

újszövetségi kommentár

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Kálvin Újszövetséghez írott kommentárjainak elterjedtsége a kora újkori Erdélyben 2011 Ősz Sándor Előd
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2010 Péter Csaba
P Kommentár Kommentár az Apokalypsishez 1923 Kecskeméthy István
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata 2011 Bekő István Márton
P Kommentár Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata 2012 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata 2015 Kállay Dezső
P Kommentár Péter első levelének magyarázata 2015 Geréb Zsolt
P Recenzió, kritika Geréb Zsolt: A Thesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata 2004 Kállay Dezső